[trx_columns fluid=“no“ count=“1″]

[trx_column_item animation=“bounceInDown“][trx_icon icon=“icon-book-open“ bg_style=“custom“ font_size=“22″]Маг. Валентина Найденова
Училищен ръководител, учител в Подготвителна група ,
учител по География и икономика в 5-ти, в 6-ти, в 7-ми, в 8-ми, в сборен 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове.

valentina_naydenova@hotmail.com
Тел: +32 475 933 088

За кратка визитка на Маг. Валентина Найденова – тук Визитка на Валентина Найденова

[/trx_column_item]

[trx_column_item animation=“bounceInUp“][trx_icon icon=“icon-book-open“ bg_style=“custom“ font_size=“22″] Маг. Елфина Айт Ел Хаж

Учител по Български език и литература в начален eтап.

elfinaaitelhaj@hotmail.de

[trx_column_item animation=“bounceInUp“][trx_icon icon=“icon-book-open“ bg_style=“custom“ font_size=“22″] Маг. Байсе Вейби Касъмларлъ

Учител по Български език и литература в начален етап

baysekasamlarla@gmail.com

[trx_column_item animation=“bounceInDown“][trx_icon icon=“icon-book-open“ bg_style=“custom“ font_size=“22″]Маг.Ивелина Чиликова 
Учител по Български език и литература в начален и прогимназиален етап).

linda_82@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Ивелина Чиликова – тук Визитка на Ивелина Чиликова

[/trx_column_item]

[trx_column_item animation=“bounceInUp“][trx_icon icon=“icon-book-open“ bg_style=“custom“ font_size=“22″]Маг. Смиляна Цонева-Ойлер    
Учител по Български език и литература в начален етап .

smilyana_euler@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Смиляна Цонева-Ойлер- тук Визитка на Смиляна Цонева-Ойлер

[/trx_column_item]

[trx_column_item animation=“bounceInUp“][trx_icon icon=“icon-book-open“ bg_style=“custom“ font_size=“22″]Маг. Христо Караславов
Учител по Български език и литература в начален и прогимназиален етап , в  начален  етап РОДИНОЗНАНИЕ Човекът и обществото
hkar@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Христо Караславов-тук Визитка на Христо Караславов

[/trx_column_item]

[trx_column_item animation=“bounceInUp“][trx_icon icon=“icon-book-open“ bg_style=“custom“ font_size=“22″] Маг. Теодора Чомакова-Докова
Учител по Български език и литература в прогимназиален етап и в гимназиален етап (от 7-ми до 12-ти клас).
Theodora.dokova@gmail.com

За кратка визитка на Маг.Теодора Чомакова-Докова -тук Визитка на Теодора Докова

[/trx_column_item]

[/trx_columns]

[trx_column_item animation=“bounceInUp“][trx_icon icon=“icon-book-open“ bg_style=“custom“ font_size=“22″] Маг. Велизар Ченков

Учител по История и цивилизации на България в  прогимназиален и гимназиален етап в 5-ти, в 6-ти, в 7-ми, в 8-ми, в сборен 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове.

v_chenkov@yahoo.com 

За кратка визитка на Маг. Велизар Ченков- тук Визитка на Велизар Ченков