Маг. Валентина Найденова – Училищен ръководител,  Учител по География и икономика на България в в прогимназиален етап и в гимназиален етап ( 5-ти, в 6-ти, в 7-ми, в 8-ми, в 9-ти, в сборен  10-ти, 11-ти и 12-ти класове).

valentina_naydenova@hotmail.com
Тел: +32 475 933 088

За кратка визитка на Маг. Валентина Найденова – тук Визитка на Валентина Найденова

===================

Маг. Анита Тодорова,   Учител по Български език и литература във ВТОРА и в ТРЕТА подготвителна групи,  и в начален eтап.

ani4ka79@yahoo.com

===================

Маг. Севджан Юсейн Осман  Учител по Български език и литература в ЧЕТВЪРТА подготвителна група

sevcanosman12@gmail.com 

===================

Маг. Байсе Вейби Касъмларлъ,  Учител по Български език и литература в начален етап

baysekasamlarla@gmail.com

===================

Маг.Ивелина Чиликова, Учител по Български език и литература в начален и прогимназиален етап.

linda_82@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Ивелина Чиликова – тук Визитка на Ивелина Чиликова

===================

Маг. Смиляна Цонева-Ойлер, Учител по Български език и литература в начален етап

smilyana_euler@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Смиляна Цонева-Ойлер- тук Визитка на Смиляна Цонева-Ойлер

===================

Маг. Христо Караславов, Учител по Български език и литература в начален и прогимназиален етап , в  начален етап РОДИНОЗНАНИЕ Човекът и обществото и в КУРС – Модул БЕЛ по ОЕЕР (общата европейска езикова рамка) 

hkar@abv.bg

За кратка визитка на Маг. Христо Караславов-тук Визитка на Христо Караславов

===================

Маг. Теодора Чомакова-Докова, Учител по Български език и литература в прогимназиален етап и в гимназиален етап (от 7-ми до 12-ти клас).

Theodora.dokova@gmail.com

За кратка визитка на Маг.Теодора Чомакова-Докова -тук Визитка на Теодора Докова

===================

Маг. Миглена Дикова-Миланова, учител по БЕЛ и в Модул БЕЛ по ОЕЕР (общата европейска езикова рамка) , През 2008 г. защитава докторат по философия на тема „Културалната политика на възвишеното“ в Католическия университет в Льовен, Белгия. От 2014 г. преподава български език и култура в Университета в Гент, Белгия.

===================

Маг. Севилджан Али Емин,  Учител по История и цивилизации на България в  прогимназиален и гимназиален етап (в 5-ти, в 6-ти, в 7-ми, в 8-ми, в 9-ти,  в сборен  10-ти, 11-ти и 12-ти класове).

sevilcan_erol@abv.bg

===================

Г-жа Нели Ицкова, Учител по заместване по География и икономика на България в  прогимназиален и гимназиален етап ( 5-ти, в 6-ти, в 7-ми, в 8-ми, в 9-ти, в сборен  10-ти, 11-ти и 12-ти класове). 

neliiitskova28@gmail.com

===================