Select menu item

Родителски съвет

Членове на Родителския съвет:

Г-жа Цонка Йоцова – tsonka.iotsova@gmail.com

Г-жа Ася Ковачева – assiakov@yahoo.com

Г-жа  Мария Карагьозова – karaguiozova@yahoo.com

Г-н Марин Начев – mpn112@gmail.com 

 

Tова e общият е-мейл адрес на РС :  rs@bguchilishtebru.be

Г-жа Албена Пашова –финансист – bpashova@yahoo.com