Членове на Родителския съвет:

Г-жа Мина Петручи – Председател на РС – mina.petrucci@gmail.com 

Г-жа Цонка Йоцова – Заместник- председател на РС tsonka.iotsova@gmail.com 

Г-жа  Мария Карагьозова – karaguiozova@yahoo.com

Г-н Марин Начев – mpn112@gmail.com 

Г-жа  Ралица Митева – miteva.ralitsa@gmail.com

Г-н  Александър Петков –  ahpetkov@gmail.com

Г-жа Албена Пашова – секретар и финасист в Училището- apashova78@gmail.com;