Select menu item

Родителски съвет

Членове на Родителския съвет:

Г-жа Мина Петручи – Председател на РС – mina.petrucci@gmail.com 

Г-жа Цонка Йоцова – Заместник- председател на РС tsonka.iotsova@gmail.com 

Г-жа  Мария Карагьозова – karaguiozova@yahoo.com

Г-н Марин Начев – mpn112@gmail.com 

Г-жа Албена Пашова – финансист – bpashova@yahoo.com