Учебните занятия през 2017-2018 година се провеждат на две места:

събота  в  Campus de la PLAINE в аудиториите на Свободния университет на Брюксел-ULB. Залите са в корпус А :  P.A2.120 + P.A2.122 + A2.220 + P.A2.222., за

1-ви В, 1-ви Г, 2-ри А, 2-ри Б, 3-ти Б, 4-ти Б, 5-ти, 6-ти, 7-ми клас и Подготвителна група,

https://www.ulb.ac.be/campus/plaine/plan-F.html

https://www.google.fr/maps/@50.8197305,4.3954434,1067m/data=!3m1!1e3

stib-plaine

за останалите класове  учебните занятия се провеждат на  Avenue Аlbert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles.

За справка: Седмично разписание на часовете 30.09.2017