Select menu item

Учебници

Учебници и помагала

Учебниците и учебните тетрадки са раздават безплатно в началото на учебната година. Всеки родител попълва Декларация за получените учебници, учебни тетрадки и учебни помагала, след което я предава на класния ръководител. Декларация тукДЕКЛАРАЦИЯ за получени учебници, учебни тетрадки и помагала      Учебниците  задължително се връщат в края на учебната година.
При загуба или повреда, стойността на учебниците се възстановява.

 

Електронно учебно съдържание