Правилникът  на Българското училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство Белгия, приет на Общото събрание на родителите / 22.10.2021 /- тукhttps://www.bguchilishtebru.be/wp-content/uploads/2022/02/pravilnik-na-bu-priet-na-os-na-17.10.2021.pdf

Правила за работата на Родителския съвет към Българското училище „Пейо Яворов“ към Посолството на Република България в Кралство Белгия,приети на Общото събрание на родителите – тук: https://www.bguchilishtebru.be/wp-content/uploads/2022/02/pravila-za-rabotata-prieti-17.10.2021.docx

Протокол от Общото събрание на родителите 22.10.2021- тук:  https://www.bguchilishtebru.be/wp-content/uploads/2022/02/Protocol-OS-22.10.2021.pdf