• Българско училище „Пейо Яворов“ е регистрирано под номер 7 в списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ). Списъкът е утвърден със Заповед № РД09‐612/ 09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334/08.12.2011 г. Тук: https://www.mon.bg/bg/174 или тук: file:///D:/T%C3%A9l%C3%A9chargements/zap612_Spisak_BNU_100320_prilozhenie%20(1).pdf
  • Сертификационни изпити за покриване на ниво на владеене на български език (БЕ), съответстващ на Общата европейска референтна езикова рамка (нива от А1 до Б2), по която рамка се оценяват компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане, които провежда ИЧС/ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“http://mon.bg/upload/7447/reglament_BG_online.pdf
  • Писмо от г-жа Наталия Михалевска-Директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) относно приема на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас: Прием на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас