• Българско училище „Пейо Яворов“ е регистрирано под номер 7 в списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ). Списъкът е утвърден със Заповед № РД09‐612/ 09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334/08.12.2011 г. Тук: https://www.mon.bg/bg/174 или тук: file:///D:/T%C3%A9l%C3%A9chargements/zap612_Spisak_BNU_100320_prilozhenie%20(1).pdf
  • Дейността на училищeто ни се подпомага със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката, и се дофинансира чрез училищни такси.  Заповед № РД09-1101/19.05.2020 г. за определяне размера на средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2020/2021 година (публ. 21.05.2020 г.) Тук: https://www.mon.bg/bg/174 или тук: file:///D:/T%C3%A9l%C3%A9chargements/zap1101_fin-standart-bedelni_21052020%20(2).pdf 
  • Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2019-2020 година: http://razpredelenie_UchVreme_chuzhbina_2019-2020
  • ВАЖНО: Прием на ученици от чужбина в български училища в България след завършен 7. клас –  писмо от г-жа Наталия Михалевска-Директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) относно приема на ученици от чужбина в български училища след завършен 7. клас :  Прием на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас
  • Постановление №90 на Министерския съвет от  29 май 2018 година за българските неделни училища в чужбина (БНУЧ) : ПМС №90 от 29.05.2018 година за БНУЧ
  • Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2018-2019 година: UchPl_chuzhbina_2018- 2019
  • Заповед  № РД 09-1577/31.07.2018 г. за определяне на размера на  средствата на училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина (БНУЧ):  https://www.mon.bg/bg/174
  • Сертификационни изпити за покриване на ниво на владеене на български език (БЕ), съответстващ на Общата европейска референтна езикова рамка (нива от А1 до Б2), по която рамка се оценяват компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане, които провежда ИЧС/ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“http://mon.bg/upload/7447/reglament_BG_online.pdf
  • Писмо от Заместник-министъра на oбразованието и науката, госпожа Деница Сачева, от 15.06.2018г.: pismo_do_Bruxell _ot Zam.ministur Sacheva_ 15.06.2018g
  • Писмо от г-жа Наталия Михалевска-Директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) относно приема на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас: Прием на ученици от чужбина в български училища след завършен 7.клас