Уважаеми родители, настоятели, приятели,

Седмичният график и програма на часовете  до 30-ти септември , максимум до 10-ти октомври 2021г. е предварителен.

Предварителен седмичен график и програма на часовете за 2021-2022 учебна година.

Българско училище “Пейо Яворов”  гр. Брюксел  си запазва правото да разкрива и обединява паралелки по класове, в зависимост от броя на записаните ученици .

Един път представен в МОН, до 15- ти октомври, Седмичният график и програма на часовете  не могат повече да се променят.

Ако записаните децата за 2-ра възрастова група са достатъчно, то ще се сформира самостоятелна група, от 12:30 до 14:45, а 3-та възрастова група ще остане след тях.

Учебната 2021-2022 г. започва на 15-ти септември в сряда.

Тържеството за откриването на учебната година е предвидено за 25- ти септември в събота.