Необходими работни тетрадки и допълнителни материали за учениците:

започващи  Подготвителен клас

 • 1 тетрадка с тесни и широки редове
 • 1 тетрадка с големи квадратчета
 • Папка или класьор за допълнителните материали
 • Комплект пластмасови букви с българската азбука и цифри
 • Пластилин /моделин
 • Черен молив, обикновен НВ, c гума, нечуплив, цветни моливи, комплект фулмастeри, линия, лепило, химикалки, ножичка, острилка с възможност/контейнер/ за събиране на стърготините.

Практически съвет!

Избягвайте тетрадките с вестникарска хартия, както и твърдите моливи Н. Те правят работата на вашето дете непрегледна и унищожават труда, който то е положило!

започващи І клас
 • 2 тетрадки с тесни и широки редове
 • 1 папка или класьор за допълнителните материали
 • Черен молив, обикновен НВ, с гума, нечуплив, цветни моливи, комплект фулмастeри, линия, лепило, химикалки, ножичка, острилка с възможност/контейнер/ за събиране на стърготините
 • Картонени квадратчета в син и в червен цвят с размери 5 см на 5 см – по 15 бр. от цвят. Квадратчетата (сини и червени) се използват за съставяне на  звукови модели и  по- лесното усвояване на звуковете и звуковите модели.

Практически съвет!

Избягвайте тетрадките с вестникарска хартия, както и твърдите моливи Н. Те правят работата на вашето дете непрегледна и унищожават труда, който то е положило!

завършващи І и започващи ІІ клас 

 • 1 тетрадка с тесни и широки редове по Български език, както миналата година
 • 1 тетрадка с тесни и широки редове за диктовки
 • 1 тетрадка с тесни и широки редове по Четене
 • Черни и цветни моливи, линия, лепило, химикалки, ножичка, острилка с възможност/контейнер/ за събиране на стърготините
 • 1 тънка папка или класьор за допълнителните материали

започващи ІІІ клас 

 • Няколко тетрадки с тесни и широки редове. Могат да продължат да използват тетрадките по Четене и Български език от предишната година
 • 1 тетрадка с тесни и широки редове за диктовки
 • 1 тетрадка за Човекът и Обществото
 • 1 папка или класьор за допълнителните материали
 • Черни и цветни моливи, линия, лепило, химикалки, ножичка
 • Острилка с възможност/контейнер/ за събиране на стърготините
 • Ученическа книжка /бележник/ за вписване на домашните работи

започващи   ІV клас

Могат да продължат да използват тетрадките по Литература /четене/ и Български език от предишната година.

 • Няколко тетрадки с тесни и широки редове. Могат да продължат да използват тетрадките по Четене и Български език от предишната година
 • 1 тетрадка с тесни и широки редове за диктовки
 • 1 тетрадка за Човекът и Обществото
 • 1 папка или класьор за допълнителните материали
 • 1 тетрадка-речник
 • Черни и цветни моливи, линия, лепило, химикалки, ножичка.
 • Острилка с възможност/контейнер/ за събиране на стърготините.
 • Ученическа книжка /бележник/ за вписване на домашните работи.

започващи V клас 

 • 1 тетрадка по Литература за домашна работа
 • 1 тетрадка по Литература за работа в клас
 • 1 тетрадка по Български език
 • 1 тетрадка по География и икономика
 • 1 тетрадка по История и цивилизация
 • 1 папка или класьор по География разделена на 2 части.
 • 1 тетрадка-речник
 • Цветни моливи, линия, лепило, ножичка
 • Ученическа тетрадка /бележник/ за вписване на домашните работи.

 започващи VІ клас

 • 1 тетрадка по Литература за дом. работа
 • 1 тетрадка по Литература за работа в клас
 • 1 тетрадка по Български език
 • 1 тетрадка по География и икономика
 • 1 тетрадка по История и цивилизация
 • 1 папка-класьор по География разделена на 2 части. В първата се намират всичкиматериали от 5 клас.
 • 1 тетрадка-речник
 • Цветни моливи, линия, лепило, ножичка
 • Ученическа книжка /бележник/ за вписване на домашните работи.

започващи VІІ клас

 • 1 тетрадка по Литература за дом. Работа
 • 1 тетрадка по Литература за работа в клас
 • 1 тетрадка по Български език
 • 1 папка или класьор за допълнителните материали
 • 1 тетрадка-речник
 • Цветни моливи, линия, лепило, ножичка
 • Ученическа книжка /бележник/ за вписване на домашните работи.

започващи  VІІІ клас 

 • 1 тетрадка по Литература за дом. работа
 • 1 тетрадка по Литература за работа в клас
 • 1 тетрадка по География
 • 1 тетрадка по Български език
 • 1 папка или класьор за допълнителните материали
 • 1 тетрадка-речник
 • Цветни моливи, линия, лепило, ножичка
 • Ученическа книжка /бележник/ за вписване на домашните работи.

започващи ІХ клас 

 • 1 тетрадка по Литература за дом. работа
 • 1 тетрадка по Литература за работа в клас
 • 1 тетрадка по Български език за дом. работа
 • 1 тетрадка по Български език за работа в клас
 • 1 папка или класьор за допълнителните материали
 • Цветни моливи, линия, лепило, ножичка
 • Ученическа книжка /бележник/ за вписване на домашните работи.

започващи  Х клас

 • 1 тетрадка по Литература и Бълг.език за дом. работа
 • 1 тетрадка по Литература и Бълг. eзик за работа в клас
 • 1 тетрадка по География
 • 1 папка или класьор за допълнителните материали
 • 1 тетрадка-речник
 • Цветни моливи, линия
 • Ученическа книжка /бележник/ за вписване на домашните работи.

започващи ХІ клас 

 • 1 тетрадка по Литература и Бълг.език за дом. работа
 • 1 тетрадка по Литература и Бълг. език за работа в клас
 • 1 тетрадка по История
 • 1 папка или класьор за допълнителните материали
 • 1 тетрадка-речник
 • Цветни моливи, линия, лепило, ножичка
 • Ученическа книжка /бележник/ за вписване на домашните работи.

започващи  ХІІ клас 

 • 1 тетрадка по Литература и Бълг.език за дом. работа
 • 1 тетрадка по Литература и Бълг. език за работа в клас
 • 1 папка или класьор за допълнителните материали
 • 1 тетрадка-речник
 • Цветни моливи, линия, лепило, ножичка
 • Ученическа книжка /бележник/ за вписване на домашните работи.