Документи за записване

АКО ИСКАТЕ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ ЗА 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО  Пишете имената на детето и мястото на раждане задължително на български език  Ученик/ученичка, които се преместват в Българско училище „Пейо Яворов“ от училище от България или от друго БНУЧ , задължително при подаването на документите представят Удостоверение за преместване или … Продължете с четенето на Документи за записване