Select menu item

Документи за записване

АКО ИСКАТЕ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ ЗА 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО 

Пишете имената на детето и мястото на раждане задължително на български език 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Име на ученикаМясто на раждане

Моля, детето ми да бъде записано в за учебната 2020/2021 година по следните учебни предмети, които се изучават по програмата на МОН за Българските неделни училища в чужбина (ЗИП):

БЕЛ за учениците от Подготвителна група до 12. клас
ДаНе
География и Икономика на България за учениците от 5. до 12. клас
ДаНе
История и Цивилизация на България за учениците от 5. до 12. клас
ДаНе

Моля детето ми да бъде записано в свободно избраната от мен дисциплина (СИП): за която се задължавам да заплатя допълнително определената от родителския съвет такса.

Детето има ли брат/сестра в БУ
ДаНе

Име и фамилия на родител / настойник

Адрес

Телефон за контакт


Здравословни проблеми на детето (алергия, астма, др.)

Какво училище детето посещава в Белгия и в кой клас е там

Посещавало ли е българско неделно училище или училище в България

Име и фамилия на второ лице за контакт (моля уточнете: родител, настойник, роднина, детегледачка, друго):


Адрес

Телефон за контакт

Декларирам, че съм съгласен/а със следното:
Mедийни изяви на детето във връзка с училищни мероприятия

Публикуванe на снимки на детето в интернет сайта на Българското училище “Пейо Яворов” гр. Брюксел"

Електронно записване на личните данни и данните на детето и използването им за вътрешно управление на училището, за контакт с родителите, и въвеждане на информацията в електронния регистър на МОН. Въведените електронно данни подлежат на законовите разпоредби за защита на личните данни. Училището се задължава да не ги използва неправилно

Потвърждавам, че съм запознат с училищния правилник, публикуван на адрес https://www.bguchilishtebru.be/pravilnik-za-vatreshnia-red-2/;
Декларирам, че данните въведени от мен в този формуляр отговарят на истината.

Българско училище "Пейо Яворов" Брюксел Ви информира, че паралелките ще бъдат сформирани по реда на записванията и съобразно възможностите.

Подписаното заявление и копие от документа за самоличност на детето (лична карта или паспорт) предайте на учителя на детето в началото на учебната година.

 

Ученик/ученичка, които се преместват в Българско училище „Пейо Яворов“ от училище от България или от друго БНУЧ , задължително при подаването на документите представят Удостоверение за преместване, или Удостоверение за завършен клас, от училището от което идват.

Постъпването на децата в Българското училище „Пейо Яворов“ е на доброволен принцип.