Select menu item

Документи за записване

За да запишете детето/децата си, моля, попълнете формуляра и ни го изпратете сканиран във формат PDF   на електронния адрес на училището: bg.uchilishte.bru@gmail.com

Оригиналът на заявлението, заедно с копие от документа за самоличност на детето, ще ни ги представите в началото на учебната година.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ от 29.03.2019

Постъпването на децата в Българското училище „Пейо Яворов“ е на доброволен принцип.