Благодаря Ви!

До Директора На Българско училище „Пейо Яворов“ – гр. Брюксел Г-жа Валентина Найденова Уважаема г-жо Найденова, От все сърце благодаря …