Регламент за провеждане на он-лайн изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК към Департамента за езиково обучение (ДЕО)- ИЧС на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОН-ЛАЙН ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК към Департамента за езиково обучение (ДЕО)- ИЧС на Софийския университет „Св. Климент …

Обява за работа

За да актуализира своята база данни, Българско училище „Пейо Яворов“ в гр. Брюксел набира кандидатури за учебната 2017-2018 г. за: начални …