На Вашето внимание!

Книгите „Моите герои“, които бяха раздадени на учениците от първите класове по повод завършването на учебната 2021/2022 година, бяха предоставени от Фондация …

Учениците от началните класове с класен ръководител г-жа Байсе Касъмларлъ посетиха библиотека „София“ в Скарбек

Учениците от началните класове с класен ръководител г-жа Байсе Касъмларлъ посетиха библиотека „София“ в Скарбек и научиха много за четенето …