Обявява конкурс

Обявява конкурс : За да актуализира своята база данни Българското училище „П.К.Яворов“ в гр. Брюксел набира кандидати за учебната 2016-2017 г.: начални …