Успешно завърши обучението по български език , поздравления!

Успешно завърши обучението по български език , поздравления!

Децата получиха удостоверенията си в библиотека „София“ в Скарбек, където има богата колекция от български книги за деца.