Учениците от началните класове с класен ръководител г-жа Байсе Касъмларлъ посетиха библиотека „София“ в Скарбек

Учениците от началните класове с класен ръководител г-жа Байсе Касъмларлъ посетиха библиотека „София“ в Скарбек и научиха много за четенето и вземането на книги. Някои даже получиха първите си читателски карти. Благодарим на родителите – доброволци, които се включиха в посещението!