БУ „Пейо Яворов“ получи дарение от фондация „Аматерас“

Скъпи родители и ученици,

БУ „Пейо Яворов“ получи дарение от фондация „Аматерас“, дигитализирани приказки и песнички за деца на български език.

Колекцията е достъпна чрез линк, който ще Ви бъде предоставен от класните ръководители.

Благодарим Ви, г-жо Даниела Тодорова!

С поздрав,

Миглена Дикова