Благодарим на всички доброволци и дарители!

Скъпи родители, ученици, приятели,

Събраните в БУ „П. Яворов“ помощи, 38 кашона с медикаменти, хигиенни продукти, завивики, дрехи и храни, бяха успешно предадени на 4. април в Hall 11 (Brussels Expo), Avenue Miramar, 1020 Brussels. 

Благодарим на Посолството на България за логистичната подкрепа. 

Благодарим на всички доброволци и дарители!