Благодарим на всички

Благодарим на всички родители и ученици, които се включиха в акцията на БУ „Пейо Яворов“ на 26. март за събиране на помощи за Украйна! 

Благодарим на доброволците, които приемаха помощите!

Акцията беше успешна.

Чакаме Ви и следващата събота, 2. април, между 11.30 и 14.00 часа в сградата на училището в Скарбек.