Учебните занятия продължават да се провеждат присъствено

Уважаеми родители и ученици,

Както знаете, Консултативният комитет разработи „коронавирусен барометър“. Този барометър работи с три фази, които отразяват натоварването на здравната система в страната – по-конкретно с кодовете „жълто“, „оранжево“ и „червено“. За всяка фаза барометърът задава специфични правила за публични събития, организирани учебни и развлекателни дейности и социални контакти.

Консултативният комитет реши, че коронавирусният барометър ще влезе в сила от петък, 28. януари, като започва с код „червено“, което означава „висок риск от претоварване на здравната система“.

Учебните занятия в БУ „Пейо Яворов“ продължават да се провеждат присъствено.

Това прави особено важно спазването на хигиенните мерки, носенето на маски и използването на индивидуални самотестове при проява на симптоми на Ковид-19 .

С поздрав,
Миглена Дикова