Oт Националния център за парламентарни изследвания (НЦПИ) към Народното събрание на Република България

Уважаема госпожо,

Уважаеми господине,

Националният център за парламентарни изследвания (НЦПИ) към Народното събрание на Република България провежда онлайн проучване сред представители на българските общности в чужбина като част от изготвянето на последваща оценка на въздействието на Закона за българите, живеещи извън Република България.

На въпросите от онлайн проучването можете да отговорите на следния линк: https://forms.gle/7VCbS7tcv4b3q6sG7

Гарантираме Ви, че получената информация ще бъде използвана само в обобщен вид. Персоналните отговори и мнения остават анонимни в рамките на проучването.

Вашето мнение е особено важно за нас с цел по-доброто разбиране на нуждите и защита на интересите на българите, живеещи извън България.

Благодаря Ви за отделеното време!

Добрян Димитров Добрянов
Народно събрание на Република България
Национален център за парламентарни изследвания (НЦПИ)
029392129 || 
0887332869 || 
Пл. „Княз Александър I“ №1
 dobryan.dobryanov@parliament.bg