Oт Националния център за парламентарни изследвания (НЦПИ) към Народното събрание на Република България

Уважаема госпожо, Уважаеми господине, Националният център за парламентарни изследвания (НЦПИ) към Народното събрание на Република България провежда онлайн проучване сред представители на …