Покана от БУ,,Кирил и Методий“ град Париж за 11 ноември 2021г. Литературно четене ,, Две сърца се знойно любят“

,, Две сърца се знойно любят“

Да си спомним за Пейо Яворов и неговата Мина!

Покана от БУ,,Кирил и Методий“ град Париж за четвъртък,11 ноември от 16 часа , 48 Avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt, France

https://www.facebook.com/events/2990805731184845/

Évènement de Българско училище „Кирил и Методий“ в Париж / Ecole bulgare Paris

48 Avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Billancourt, France