Всеки ученик да има налична маска в чантата си

Здравейте, уважаеми родители,

Бихме искали да помолим всеки ученик от нашето училище да има налична маска в чантата си.

През междучасията, по коридорите и в тоалетните помещения, носенето на маска е задължително от всички от 1-ви до 12-ти клас.

Носенето на маските в учебните часове, за учениците от 6-ти до 12- ти клас е задължително.

По време на час, когато децата седят на чиновете си, ако съответният учител позволи, учениците могат да ги свалят.

Здравето на всички ни е преди всичко.

Благодарим Ви за разбирането и за съдействието.