От 18 септември, събота, започва Курсът по БЕ – обучението на деца, неговорещи или слабо говорещи български език ( БЕ ), нива А1, А2 по европейската езикова рамка

Уважаеми родители, настоятели, приятели! От 18 септември, събота, започва обучението на деца, неговорещи или слабо говорещи български език ( БЕ …