Специално предложение за българските ученици в Брюксел!

Българската културна асоциация в Белгия предлага на всички ученици да осиновят буква- пейка от изложението. Можете да направите това индивидуално или с група приятели.

Ще разчитаме на осиновителите да посещават пейките заедно с приятелите или семействата и да ги популяризират сред връстниците си.

Ще разчитаме на вас и да ни съобщавате, ако установите, че някоя пейка е счупена или надраскана и да ни помогнете да я възстановим (Асоциацията ще осигури необходимите материали).

Всеки осиновител ще получи сертификат от Асоциацията.

Интерес към осиновяването на буква-пейка можете да заявите тук.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzPyoVkTgCZ54fVhrgFF6hHBqNV4LQgi3f7xvOzcwIBYTuaA/viewform

Подробности за проекта и за Българската културна асоциация в Белгия ще намерите на

страницата ни във Фейсбук :

Българските букви в Белгия Bulgarian Letters in Belgium | Facebook