Българската библиотека (секция към фламандската общинска библиотека) в Скаарбек открива есенния си сезон, тази събота, 3 октомври 2020 г.

Здравейте, уважаеми родители, настоятели и приятели! Споделяме с ВАС получената информация: Българската библиотека (секция към фламандската общинска библиотека) в Скаарбек …