Дневен ред и други важни документи за провеждане на общото ОНЛАЙН събрание и избор на родителски съвет на 9 октомври 2020г. от 17.00 часа

Здравейте, уважаеми родители на учениците от Българското училище “Пейо Яворов” в град Брюксел към Посолството на Република България в Кралство …