Select menu item

Покана за събранието на родителския съвет и учителите

Покана за събранието на родителския съвет и учителите

Уважаеми родители и настойници, Предстоящата среща на РС с учителите е във вторник, 19 ноември 2019 г., от 18:00 часа в сградата на БУ “Пейо Яворов” на Avenue Albert Lancaster 47 A, 1180-Bruxelles. Тя ще се проведе при следния дневен ред ...

Повече