Select menu item

Предлагаме СИП Kръжок по „Литература и творческо писане“ за ученици от всички класове, ръководител г-н Христо Караславов

Предлагаме СИП Kръжок по „Литература и творческо писане“ за ученици от всички класове, ръководител г-н Христо Караславов

Група от не повече от 10 деца. Продължителност: 60 минути (1,5 учебни часа) с 10 минути междучасие. СИП-ът се предлага в следните дни : Денят и часът ще се уточнят допълнително. Идеята на този кръжок е – от една страна да се запознаем...

Повече

Предлагаме СИП Кръжок по „Изкуство и Философия“ за деца от 6 до 14 години, ръководител г-жа Мария Карагьозова

Предлагаме СИП Кръжок по „Изкуство и Философия“ за деца от 6 до 14 години, ръководител г-жа Мария Карагьозова

СИП-ът се предлага в следните дни : Четвъртък или Петък от 17.15ч до 18.15ч , в сградата на  Avenue Lancaster 47 A, 1180-BruxellesСъбота в кампуса на ULB: часовете ще бъдат уточнени в зависимост от нуждите на желаещите и свободните...

Повече

Предлагаме СИП Kръжок „Обучение по Добродетели“ за деца на възраст от 7 до 14 години, ръководител г-жа Марина Закова

Предлагаме СИП Kръжок  „Обучение по Добродетели“ за деца на възраст от 7 до 14 години, ръководител г-жа Марина Закова

Обучение по Добродетели с Марина Закова Обучението по добродетели е подходящо за деца на възраст от 7 до 14 години, като са поканени и техните родители. Когато родителите и децата преживяват заедно уроците по добродетели, те се преоткриват и имат...

Повече