Select menu item

Сигурността на децата е приоритет за нас. Родителски дежурства

Сигурността на децата е приоритет за нас. Родителски дежурства

Уважаеми родители, настойници,

Сигурността на децата е приоритет за нас. За да можем да осигурим весели и безопасни игри по време на маждучасията в двора на ЮЛБ, Вашето сътрудничество е от изключителна важност. 

Поглеждайки таблицата за дежурствата  в ЮЛБ ни направи впечатление, че тя е празна, т.е. в най-натовареното време от 9:30 до 14:45 часа все още имаме нужда от желаещи родители да се включат в инициативата. 

Моля Ви, впишете името си тук:https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Qj6sysYa5JUtMRrxggL2Z96cVUKcLZroC2oHSAVgtY/edit?ts=59e5ec95#gid=0

Позволяваме си да припомним, че децата могат да играят единствено с мека топка, само в присъствието на дежурен родител (родители).

Също така, необходимо е да помолим децата да НЕ се излагат на излишни опасности и да избягват следното : 

– да не се качват по противопожарната стълба
– да не се катерят по дървета
– да не хвърлят камъни и други предмети по време на междучасията, което за съжаление се случва с децата от ПЪРВИТЕ класове
– да не излизат от по-далече от посочения им периметър и да не обикалят корпуса.

Искаме да Ви припомним, че влизането на родителите с кола пред корпуса е абсолютно забранено. Определеният за ВАС паркинг е на вход 2 – Аccés 2

https://www.ulb.ac.be/campus/plaine/plan-F.html

Искаме да Ви напомним, че ние, Екипът на Училището – учители и членовете на РС,  НЕ носим отговорност в случай на неприятни инциденти получени през междучасията.

С благодарност за сътрудничеството и разбирането Ви.