Списание „Изживей България“

Списание „Изживей България“ – 2 брой, в което са представени български училища в чужбина. На посочения  интернет адрес, може да проследите и следващите броеве.

http://experience-bulgaria.eu/ Списание „Изживей България“ – излиза на три месеца.