В памет на Васил Лeвски

Уважаеми родители, настойници, приятели на нашето училище, Ръководството на БУ “Пейо Яворов“ към Посолството на Република България в Кралство Белгия …