Select menu item

Очакваният подарък-пластиката на кан Тервел е в БУ „Пейо Яворов“

Очакваният подарък-пластиката на кан Тервел е в БУ „Пейо Яворов“

На 8 октомври 2018г., от 10:30 часа в зала A3H1 на Европейския парламент в Брюксел, имах удоволствието да присъствам на дискусията „Българската национална идентичност като част от европейското културно наследство“. Гости бяха посланик Мая...

Повече

Напомняме за общото събрание на родителите, събота- 13 октомври 2018г. от 16:30 часа

Публикуваме предложението за обсъждане и гласуване на Общото събрание на родителите: Правилник за вътрешния ред на училището-тук: Правилник на БУ Пейо Яворов- Брюксел -3 Общото събрание на родителите / 13-ти октомври 2018г от 16:30 часа до 19:00...

Повече

От 10.10.2018г. започва курсът по български език и литература

Уважаеми родители, приятели на нашето училище, През 2018-2019 учебна година се организират курсове по българския език и литература за ограничаване отпадането от училище, за учениците, чийто майчин език не е български и е втори, трети по реда на...

Повече
Зареди повечеLoading ...