Select menu item

На вниманието на родителите

Уважаеми родители и настойници, 1. Учебните занятия започват на 1 септември 2018 година (събота) за 1-ви „а“ , 1-ви „б“ , 2-ри „б“, 2-ри „в“, 3-ти „б“, 4-ти „б“, 5-ти, 6-ти клас и Подготвителна група. Учебните занятия в събота се провеждат в...

Повече