Cтипендия за млади творци

Започна  кампания за набиране на кандидатури за стипендия за млади българи с творчески проекти.

Стипендия „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ се предоставя на победителите в конкурс, който се провежда всяка година при условия и ред, публично обявени на интернет страницата на фондация „Културни перспективи“.

До участие в конкурса за стипендия „С УСИЛИЯ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ“ се допускат деца и младежи, български граждани на възраст до 30 години.

Всеки участник кандидатства със свое оригинално представяне (по собствен избор), с което демонстрира своя талант, творчески възможности и концепция, които разкриват най-добре неговата индивидуалност в някое от петте посочени изкуства:

  • визуални изкуства
  • музика
  • литература
  • танц
  • театър (пърформанс).

Прочетете повече тук:  http://www.culturalperspectives.eu/

Можете да разпространите информацията сред вашите познати и приятели.

Приемат се кандидатури и от наши ученици или бивши ученици, независимо къде са установени.