Select menu item

Примерни норми за средна скорост на четене и писане на учениците в началните класове

Примерни норми за скорост на четене в началните класове І кл. – 20-25 думи в минута в края на ограмотяването; 35-40 думи в края на първи клас; ІІ кл. – 60-70 думи в минута; ІІІ кл. – 80-90 думи в минута; ІV кл. – 100-105 думи в минута. Примерни...

Повече