Провеждане на сертификационни изпити за ниво на владеене на български език като чужд, организирани от ДЕО към СУ „Св. Климент Охридски“ в БУ “Пейо Яворов“

Уважаеми родители, настойници, приятели на нашето училище, Искаме да Ви информираме, че в БУ “Пейо Яворов“ към посолството на Р …