Select menu item

Относно: Финансова проверка на училището за 2016-2017 учебна година

Уважаеми Родители, Ръководството на БУ “Пейо Яворов” Ви информира, че по решение на настоящия Родителски Съвет бе проведена финансова проверка на училището за 2016-2017 учебна година. Докладът от проверката, показващ, че няма неправомерни разходи...

Повече