Select menu item

Относно: Финансова проверка на училището за 2016-2017 учебна година

Уважаеми Родители, Ръководството на БУ “Пейо Яворов” Ви информира, че по решение на настоящия Родителски Съвет бе проведена финансова проверка на училището за 2016-2017 учебна година. Докладът от проверката, показващ, че няма неправомерни разходи...

Повече

Покана до родителите за учредяване на Асоциация

Уважаеми родители, настойници, Поканата за учредяване на Асоциация „БУ „Пейо Яворов“, Брюксел, Белгия“ ще намерите в прикачения файл: Покана за учредяване на Асоциация- Разчитаме на Вашето присъствие на общата среща на 09.12.2017г., събота от...

Повече

Сигурността и безопасността на нашите ученици

Уважаеми Родители, Сигурността и безопасността на Вашите деца по време на учебните занятия в събота на територията на ULB е приоритет на Ръководството на БУ “Пейо Яворов”. Искаме да Ви обърнем внимание върху факта, че не е целесъобразно децата Ви...

Повече
Зареди повечеLoading ...