Select menu item

Относно Общото събрание на родителите / 1-ви октомври 2017г. /

Още един път публикуваме предложението за обсъждане и гласуване на Общото събрание на родителите / 1-ви октомври 2017г. /  : Правилник за вътрешния ред на училището-тук: Правилник на БУ Пейо Яворов – Брюксел – 2017 г. (1) Правила за...

Повече