Учим на 27 септември 2017

В сряда, 27 септември е „Fête de la communauté française“.

Учебните занятия в Българското училище се провеждат според  графика на часовете за съответния клас.