Select menu item

Нашата петиция и Европейският ден на езиците – 26 септември

Европейският ден на езиците е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г. Целта на европейския ден на езиците е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и...

Повече

ГОТОВИ СА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БЕЛ за БУЧ

Готови са новите учебни програми по Български език и литература за учениците от Българските училища в чужбина. Със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев са утвърдени новите учебни програми по български език и литература...

Повече