Select menu item

Нова информация за седмичното разписание на учебните часове

За класовете в сряда – Учебните занятия ще започват в 13.45 часа. 1- А БЕЛ от 13.45 до 16.00 часа. Околен свят от 16.05 до 16.35 часа. 3- А клас БЕЛ от 13.45 до 16.40 часа. Човекът и обществото от 16.50 до 17.30 часа. 4- А клас БЕЛ от 13.35...

Повече