Select menu item

Правила за организация и функциониране на родителския съвет

Уважаеми родители, настойници, За да не се получат недоразумения искаме да уточним, че ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина. Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от...

Повече

Поздравителен адрес по случай началото на учебната година

Поздравителен адрес от вицепрезидента на България, г-жа И. Йотова, адресиран до българските неделни училища в чужбина, тук:  Pozdravitelen adres Поздравителен адрес по случай Първия учебен ден на България – 15 септември от Управителения  съвет на...

Повече