Отчет на Родителския съвет за 2016-2017 учебна година

Годишен доклад на РС за учебната 2016-2017 година- тук

Годишен доклад на РС за 2016-2017 учебна година

Приложение №2 – Финансов отчет от м.юли 2016 г. до м.юни 2017г.- тук

Приложение 2 от м.юли 2016 до м.юни 2017

Архив

Отчет на Родителския съвет и Приложение №2 – Финансов отчет

Отчет за МОН за 2013-2014 уч.г.- Годишен доклад на РС _ Приложение 2

Отчет за МОН за 2014-2015 учебна година_ Годишен доклад на РС _Приложение 2

Отчет за МОН за 2015-2016 учебна година_ Годишен доклад на РС _ Приложение 2