Поздравление от Асоциацията на българските училища в чужбина

А 303 Поздравителен адрес 24 май 2017 АБУЧ 1

А 303 Поздравителен адрес 24 май 2017 АБУЧ 2