Нова информация

С изключително удовлетворение Ви уведомяваме, че е сключено споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Министерството на образованието и науката и …