ТАКСИ 2016/2017

Таксите по български език и литература, история, география и подготвителна група заучебната 2016/2017 са както следва: Клас Предмет I срок …