Приключване на учебната година-промяна на часа

Раздаването на удостовернията за завършен клас на учениците от 5 до 12 клас ще се състои на

17 юни, петък от 19.00 часа в двора на училището.

Заповядайте за да приключим заедно и тази учебна година.